Tam Eşleşen İngilizce - Türkçe Sonuçlar

protest f. protesto etmek; itiraz etmek; temin etmek, ciddi olarak taahhüt etmek, kuvvetle iddia etmek.
protest i. protesto; itiraz, itiraz beyannamesi; den. sig. bir kazadan sonra gemi limana gelince bu kazadan hiç kimsenin mesul olmadığına dair kaptan tarafından verilen resmi takrir, prova di fortuna; bir vergiyi istemeyerek ödediğine dair mükellefin itirazı. pay under protest itiraz ederek ödemek.

Kelime İçinde Geçen İngilizce - Türkçe Sonuçlar

protestant i., s. itiraz eden kimse; b.h. Protestan; s. itiraz eden; b.h. Protestanlara ait. Protestantism i. Protestanlık, Protestan mezhebi.
protestation i. protesto etme, itiraz; temin, teyit, doğrulama, taahhüt; itirazname.

Kelime İçinde Geçen Türkçe - İngilizce Sonuçlar

Protestan evangelical. protestant.
protesto protest. protestation. remonstrance.
protesto etmek protest.
Protestanlık protestantism.
Protestan protestant.
protesto protest. protestation. protesting.
protesto etmek to protest against sth. to enter / to lodge / to raise a protest against sth.
protesto protest. protestation. protesting. protest.
1